Foreningens formål er, at værne om naturen og beskytte landskabet, biodiversitet, drikkevand, vandmiljø og trafiksikkerhed, og dermed bidrage til at gøre lokalområderne under Tingerup, Soderup, Nørre Eskilstrup, Bukkerup, Ugerløse, Kr. Eskilstrup, Bårup, Stestrup og Store Merløse til et bedre sted at bo.

Foreningen ønsker desuden at begrænse udvidelser af svinefabrikker og andre industrilignende anlæg i de lokalområder foreningen dækker, samt at varetage interesserne for de borgere, der er og vil blive påvirket negativt af industrielle og industrilignende anlæg, herunder svinefabrikker, samt af forurenende virksomheder, når disse placeres i foreningens områder.

Økonomisk uafhængige

Vi er uafhængige af økonomiske og andre særinteresser og ser bl.a. kritisk på det industrielle landbrug, når almindelige gårde med dyrehold udvikler sig så voldsomt, at det ikke længere er forsvarligt miljø- og sundhedsmæssigt.

Ingen kontingent

Der er hverken indmeldingsgebyr eller kontingent. Alt er baseret på frivillighed.
Skulle foreningen komme i en situation, hvor vi behøver penge, starter vi en frivillig indsamling.

Vil vi landbruget?

Vi er enige i, at Midtsjælland er et naturskønt landbrugsområde, samt at der skal støttes op omkring erhvervslivet. Vi ser også gerne moderne, økologiske driftsformer udvikle sig på Midtsjælland - men IKKE industrilignende svinefabrikker.

Hvad sker der, når man flytter industri på landet?

01

Det har helbredsmæssige konsekvenser
02

Det ødelægger vores naturlandskab
03

Det går ud over trafiksikkerheden
04

Attraktionsniveauet for at flytte på landet falder
05

Landbruget står for 30% af CO2-udledningen i Holbæk kommune
06

Dyrevelfærdsmæssige konsekvenser

Kommende arrangementer