• Det er kontingentfrit at være medlem.
  • Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.
  • Man er medlem af foreningen, når man har anmodet herom og er blevet opført på foreningens medlemsliste med navn og adresse samt mailadresse og/eller telefonnummer.
  • Foreningens medlemsliste er fortrolig. Dvs. at medlemmers persondata ikke uden samtykke må gøres tilgængelige for andre end bestyrelsen og revisor.
Please reload