BAGGRUND

Foreningen har til formål at bidrage til, at Midtsjælland bevares som et attraktivt og sundt sted at bo i det åbne land og i de mange små landsbyer.

Foreningen har endvidere til formål at værne om de mange og varierede naturområder og medvirke til at beskytte biodiversiteten på Midtsjælland.

Som forening vil vi kunne gøre indsigelser imod, at skæmmende, forurenende og sundhedsskadelige virksomheder kan fortsætte, og kan vokse på Midtsjælland tæt på boliger og vigtige naturområder. 

Vi er uafhængige af økonomiske og andre særinteresser og ser bl.a. kritisk på det industrielle landbrug, når almindelige gårde med dyrehold udvikler sig så voldsomt, så at det ikke længere er forsvarligt miljø- og sundhedsmæssigt. 

Vi er enige i, at Midtsjælland er et naturskønt landbrugsområde, samt at der skal støttes op omkring erhvervslivet. 

Vi ser også gerne moderne, økologiske driftsformer udvikle sig på Midtsjælland; men IKKE industrilignende svinefabrikker, når disse ligger tæt ved naboer og beboere i det åbne land, i de små landsbyer og byer og tæt på følsom natur.

Holbæk og nærliggende kommuner er i princippet enige, idet der i kommuneplanerne er anvist områder til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE. Men i praksis får eksisterende husdyrbrug næsten altid miljøgodkendelse til stadig større udvidelser uanset beliggenhed – bl.a. fordi de i lovgivningen, trods deres størrelse og industrielle karakter, stadig blot betragtes som almindelige landbrug, og fordi de typisk opstår i forbindelse med et sådant. Flere års store udvidelse af svineproduktionen i Tingerup, ved Bukkerup, ved Soderup, ved Bårup, ved Allindelille og ved Kirke Hyllinge på tværs af flere kommunegrænser, og gennemført af samme ejerkreds, har medført store gener og stor bekymring hos beboerne i nærområderne. Og udvidelserne ser ikke ud til at tage nogen ende. Aktuelt i 2019/2020 er der søgt om udvidelse fra 30.000 til 40.000 slagtesvin tæt på Bukkerup. En gård mere tæt på Soderup er overtaget af samme ejerkredsen og endnu en udvidelse er i gang ved Allindelille.